Kamis, 14 Oktober 2010

SEJARAH BATIK TUMPAL

TUMPAL MERUPAKAN salah satu jenis ragam hias geometris yang berbentuk bidang segitiga. Mengalami penyebaran yang merata ke seluruh dunia, baik yang diterapkan pada bagian arsitektur, tekstil, maupun anyaman. Dalam sejarah perkembangannya, motif hias tumpal sudah ada sejak masa prasejarah hingga sekarang.
Pada masa pra-sejarah sampai masa klasik, motif hias tumpal memiliki fungsi magis atau bermakna simbolik, sesuai konsep kesatuan kosmos, mikrokosmos (manusia), makrokosmos (semesta), dan metakosmos (alam ‘lain’), atau dapat juga dikatakan sebagai penggambaran dari yang bersifat imanen atau keduniaan menuju kepada yang transenden atau ketuhanan. Sementara di masa sekarang, motif hias tumpal pada umumnya telah beralih fungsi, yang semula magis-simbolik, kini lebih untuk memenuhi rasa keindahanan sesuai fungsinya sebagai satu dari sekian banyak ragam hias.
Dalam sejarah panjangnya, motif hias tumpal dapat ditemukan atau dijumpai di setiap kebudayaan etnik yang ada di mana pun. Bentuk dasarnya geometris – mulanya segitiga – kemudian mengalami banyak stilirisasi atau penggubahan baik berpadu dengan bentuk stilir-stilir flora maupun fauna, atau gabungan dari keduanya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar